Rate this book:
 
         

Ramite [रमिते]

by Jason Kunwar
Rating: 4.5
4.5 of 5
2 ratings Rating Details

Ramite [रमिते] is written by Jason Kunwar. This book is nominated for Madan Puraskar 2077.

रमिते काल्पनिक समाजको कथा हो । यसमा कुनै घटनाको मात्र कल्पना गरिएको छैन, सिङ्गो सभ्यता र संस्कृतिको कल्पना गरिएको छ । काल्पनिक ठाउँ, वस्तु, व्यक्तिको विगत र मिथकसम्म लेखकको कल्पना पुगेको छ ।

Published Date
01-02-2021
Award Nomination
ISBN
9789937085373
Publisher