Rate this book:
 
         

Narendra Dai [नरेन्द्र दाइ]

Rating:
0.0 of 5
Be first to review

Narendra Dai [नरेन्द्र दाइ] is written by BP Koirala.

"मलाई नरेन्द्र दाइको दोष छ जस्तो पटक्कै लाग्दैन । लोग्नेमानिस जातैले हक्की हुन्छन् । उनले जातैले पाएको अधिकार हो आफ्नी स्वास्नीमा .. हिही ... खोज्ने । त्यसमा त्यो कुरा पाएन भने ऊ अर्कीलाई ल्याउँछ र झन् अर्की ।"

Published Date
01-01-2010
ISBN
9789937896054
Publisher
Book Genre