Hiti Pranali [हिति प्रणाली]-Nepali Expert
Rate this book:
 
         

Hiti Pranali [हिति प्रणाली]

by Padma Sunder Joshi
Rating:
0.0 of 5
Be first to review

Hiti Pranali [हिति प्रणाली] is a book written by Padma Sunder Joshi.
हिति प्रणाली काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक पानी व्यवस्थापन प्रणाली, यसको वास्तुशिल्प, उपादेयता र चुनौतीहरुमाथि मन्थन गरिएको विश्लेषणात्मक पुस्तक हो । हितिको जगेर्नामा लमो समय देखि संलग्न पद्मसुन्दर जोशीको यो नेपालीमा प्रकाशित पहिलो पुस्तक हो । 

Published Date
10-07-2022
Award Nomination
ISBN
9789937937894
Book Genre