पुरानो दिनहरू ताजा भए

पुरानो दिनहरू ताजा भए

एकदम नै राम्रो कथावस्तुमा आधारित रहेछ । मलाई आफू व्याचलर्स पढ्दा काठमाण्डौको डेरामा बसेका दिनहरूको याद आयो । विषयवस्तुलाई अलिकति लम्बाइएको जस्तो लागे पनि सबै किताब पढेर सक्दा आनन्द आयो ।