Sama Bhok [समभोक]-Nepali Expert
Rate this book:
 
         

Samabhok [समभोक]

by Shiva Prakash
Rating:
0.0 of 5
Be first to review

Sama Bhok [समभोक] is a book written by Shiva Prakash.
शिव प्रकाशकृत पहिलो उपन्यास हो, समभोक । यसमा भोक, भोग र सम्भोगको बिछट्ट संसार छ। समभोकले आप्रवासी जीवनको अर्को पाटोको अथः र इति उतारेको छ। यसलाई आख्यानको आविष्कार पनि भन्न सकिन्छ । चिरनूतन विषय, प्रयोग, झरिलो भाषा र सूक्ष्म शैलीमा विरचित यो उपन्यास हातमा लिएपछि पाठकले बिसाउने मेसो पाउँदैनन् ।

Published Date
28-01-2023
ISBN
NA
Publisher