Rate this book:
 
         

Eklavyako Debre Haat [एकलव्यको देब्रे हात]

by Giri Shrees Magar
Rating:
0.0 of 5
Be first to review

Eklavyako Debre Haat [एकलव्यको देब्रे हात] is written by Giri Shrees Magar. This book is nominated for Madan Puraskar 2077.

सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुनलाई के देब्रे हातले नै समात्नु पर्दछ धनु ? दाहिने हातका औंलाले नै तान्नु पर्दछ ताँदोमा तीर ?

Published Date
01-02-2021
Award Nomination
ISBN
9789937935135
Publisher
Book Genre