Andhyaroko Agulto [अँध्यारोको अगुल्टो]-Nepali Expert
Rate this book:
 
         

Andhyaroko Agulto [अँध्यारोको अगुल्टो]

by Jagannath Dahal
Rating:
0.0 of 5
Be first to review

Andhyaroko Agulto [अँध्यारोको अगुल्टो] is a collection of Nepali Gajal written by Jagannath Dahal.
‘अँध्यारोको अगुल्टो’  सङ्ग्रहमा छन्द र बहर, सममात्रिक, सवाई लय, झ्याउरे लयलगायत प्रकारका गजलहरु रहेका छन् । दाहालले जीवनयापनको विभिन्न कालखण्डमा आइपरेका मीठा नमीठा अनुभूतिरुलाई गजलको रुप दिने प्रयास गरेका छन् ।

Published Date
01-10-2022
ISBN
NA
Book Genre