Contemporary Fiction

Anurag [अनुराग]

Rate this book:
 
         
by Jaya Ojha
Rating:
0% of 100
Be first to review

Anurag [अनुराग] is a novel written by Jaya Ojha.

आख्यानकार जया ओझाको दोस्रो कृति रहेको  यस उपन्यासमा नारी शक्ति र सामर्थ्यलाई मात्र होइन मातृत्वलाई समेत फरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

Ramite [रमिते]

Rate this book:
 
         
by Jason Kunwar
Rating: 4.5
90% of 100
2 reviews Rating Details

Ramite [रमिते] is written by Jason Kunwar. This book is nominated for Madan Puraskar 2077.

रमिते काल्पनिक समाजको कथा हो । यसमा कुनै घटनाको मात्र कल्पना गरिएको छैन, सिङ्गो सभ्यता र संस्कृतिको कल्पना गरिएको छ । काल्पनिक ठाउँ, वस्तु, व्यक्तिको विगत र मिथकसम्म लेखकको कल्पना पुगेको छ ।

Damini Bheer [दमिनी भीर]

Rate this book:
 
         
Rating: 5.0
100% of 100
1 reviews Rating Details

Damini Bheer [दमिनी भीर] is a Novel set in the rural hills of the Eastern part of Nepal, the book revolves around the social lives of the characters that stay in the village of Damini Bhir. The story sets itself during the 10 year insurgency period of Nepal. The aakhyan revolves around the lives of different characters such as Lachhi, Kancho, Kanchi Damii, Nembang, Birman, Hangdima etc.

Sumnima [सुम्निमा]

Rate this book:
 
         
Rating:
0% of 100
Be first to review

Sumnima [सुम्निमा] is a novel written by Bishweshwar Prasad Koirala. Sumnima a famous Nepali novel by Bishweshwar Prasad Koirala, a former Prime Minister of Nepal is about the painful complications that arise in a man-woman relationship. The story is about the powerful attraction that exists between a Brahmin boy and an ordinary girl.